activiteitenDar al Yasmin biedt activiteiten gericht op de ontmoeting met Arabische cultuur, de verbinding tussen Arabische en Europese cultuur, de positie van mensen met een Arabische achtergrond en op benefietactiviteiten in de Arabische wereld en met name in Syrië.

Arabische school


Voor iedereen die Arabisch wil leren bieden wij op een laagdrempelige cursus Arabisch voor beginners.

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur bij de Wijkfabriek Wolfskuil.


Lees meer 

Nederlandse lessen


Deze lessen zijn bedoeld voor mensen die hun inburgering hebben afgerond, maar graag hun taalniveau nog verder willen verbeteren.


Iedere dinsdag om 9.00 uur. 

Nijmegen, a love story


Iedere eerste dinsdag van de maand organiseren we een stadswandeling. Als oudste stad van het land profileert Nijmegen zich met de slogan 'Altijd Nijmegen'.


Tijdens deze wandeling laten we zien dat Nijmegen door de eeuwen heen altijd een stad is geweest die mede is gevormd door nieuwkomers.


Lees meer

Workshop 'Kies je talent'


Gelukkig zijn we verschillend en hebben we verschillende talenten.

In deze workshop gaan we met elkaar op zoek naar onze talenten en naar hoe we deze het beste kunnen verwerkelijken.


Dar al Yasmin heeft zijn wortels in verschillende culturen. Juist dat maakt het interessant om van elkaar te leren hoe we met onze talenten omgaan

(in voorbereiding).

Hulpproject voor Syrië


In Syrië gaat het leven gewoon door, althans... we proberen voor kinderen zoveel mogelijk een normale jeugd en een leuke schooltijd te bieden. 


Enkele jaren zijn wij betrokken geweest bij Basmat Noor, een school waar iedereen welkom is, ongeacht geloof of partij in de oorlog. Om die reden hebben we deze school gedurende een aantal jaren financieel gesteund.


Na verhuizing van de school is deze op een andere manier verder gegaan. Op dit moment zoeken we naar een ander hulpproject in of gerelateerd aan Syrië.

Arabische school voor kinderen


De lessen zijn bedoeld voor kinderen die een beetje Arabisch kunnen spreken, omdat ze dat van huis uit hebben meegekregen.


We onderwijzen Arabisch op een meer structurele wijze, maar wel toegankelijk voor kinderen, en leggen daarbij het accent op schrijfvaardigheid.


Iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur (op dit moment niet actief).