Basmat Noor

Steun voor een Syrische school


In het afgelopen jaar heeft Dar al Yasmin een Syrische school gesteund. Deze school investeert in kinderen die nu in oorlogsomstandigheden in Syrië opgroeien. Naast de traditionele leervakken besteden de onderwijzers veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en aan creatieve vakken.


Het doel is om deze kinderen zoveel mogelijk een normale ontwikkeling te geven. De school is bedoeld voor alle kinderen, ongeacht geloof of partij in de oorlog. Er wordt veel aandacht besteed aan samenleven met elkaar om zo een generatie te laten opgroeien die na de oorlog in staat is om ondanks alles in vrede met elkaar te leven.


Dar al Yasmin heeft deze school ondersteund, omdat wij volledig achter de onderwijsdoelstellingen staan en graag willen bijdragen aan een verdere ontwikkeling van 'vredesonderwijs' in Syrië. In 2017 hebben we in totaal € 4.500,= kunnen doneren. Zie hier een fotoverslag van wat er met het geld gebeurd is.


Op dit moment gaat Basmat Noor door met een nieuwe partner met meer financiële draagkracht. Onze steun in het afgelopen jaar is echter van doorslaggevend belang geweest om een doorstart te kunnen maken.  We danken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.